23 d'octubre de 2023

Relació de les Comunicacions Orals i Pòsters guanyadors en el 29è Congrés de la CAMFIC

El passat dissabte 7 d’octubre, es van atorgar els premis a les millors comunicacions i pòsters presentats en el 29è Congrés que la nostra Societat va fer a la Universitat de Lleida entre el 5 i el 7 d’octubre.


A tots els premiats, la nostra enhorabona !!!!

COMUNICACIONS ORALS

1r PREMI - ID 8843
VIA SUBCUTÀNIA. LA GRAN OBLIDADA
Remei Tell, Carlos Rodríguez Pago, Georgina Mariné

2n PREMI - ID 8775
INCORPORAR MESURES OBJECTIVES DE LA CONDUCTA SEDENTÀRIA ALS MÈTODES DE DETECCIÓ I CONTROL DE LA DM2 DESENVOLUPAMENT D'UN MODEL MATEMÀTIC PER A LA PRÀCTICA CLÍNICA.
Francesc Alós, Judith Gort, Marta Trenchs, Adriana Sala, Yoseba Cánovas, Anna Puig-Ribera

3 er PREMI - ID 8793
UNA DIFÍCIL INTEGRACIÓ
Marina Pelfort, Ana Viladiu, Violeta Uriach

-

PÒSTERS

1r PREMI - ID 8856
IMPACTO DE LA PANDÈMIA COVID-19 EN LA EVOLUCIÓN DEL INSOMNIO Y LA ANSIEDAD, Y LOS FÁRMACOS PRESCRITOS PARA SU TRATAMIENTO
Jèssica Pintó, Antonieta Alos, Natàlia Echiburu, Blanca Raiteri


2n PREMI - ID 8842
OPINIÓ I SATISFACCIÓ DELS PARTICIPANTS EN UN ASSAIG CLÍNIC: PROJECTE EXTRA-CAN
Esther Rodrigo, Mª Dolores Rodrigo, Júlia Jové, Mª Carme Naudí


3r PREMI - ID 8675
LA IMMIGRACIÓ COM A FACTOR PROTECTOR DE MORTALITAT EN PERSONES EN SITUACIÓ DE SENSELLARISME
Rebeca Alfranca, Cristina Giralt, Iris Forçada, Anna Mª Corral, Dan Oltean, Fran Calvo

Image title

Cercador

Cercar