Jornada d’Osteoporosi: 50 anys dels bisfosfonats (Tarda)

Els bisfosfonats son el tractament gold estàndard, per tant el coneixement profund de la seva farmacocinètica, farmacodinàmica , eficàcia i seguretat ens ajudarà a utilitzar-los de la millor manera possible . Les fractures per fragilitat no solament comporten pitjor salut i qualitat de vida, sinó que a mes suposen augment del risc de mortalitat.

A part dels beneficis en reducció de fractura el millor coneixement d’aquests fàrmacs, obre noves possibilitats en termes de salut.

Millorar les competències professionals en el maneig dels bisfosfonats, pot ajudar a millorar la salut dels nostres pacients.

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 0,5

Modalitat: Presencial

Hores lectives: 4 h.

Data i horari:

09/10/2019 (de 15:1 a 19:30 h.)

Lloc de realització:

CAMFiC
C/ Diputació, 316
08009 Barcelona

Activitat gratuïta

Inscripcions tancades