Conciliació i revisió de la medicació crònica. Adherència terapèutica

Objectiu general

Assegurar una atenció farmacoterapèutica adequada als pacients crònics per tal d’incrementar l’efectivitat i la seguretat del conjunt de medicació que se’ls prescriu.

Activitat financiada pel Departament de Salut, gratuïta pels professionals del Sistema Sanitari Públic Català.

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 1,4

Modalitat: Online

Durada:

Hores tutoritzades: 10 h.

Data i horari:

Del 14 d'octubre de 2019 al 14 de desembre de 2019

Accés a l'Aula Virtual

Activitat gratuïta