Formació de formadors. Atenció a les malalties transmissibles emergents (Girona)

Objectiu general

Millorar la competència professional per conèixer les malalties emergents especialment les d’alt risc, la seva detecció i els circuits de derivació per tal de reconèixer, sospitar, diagnosticar, tractar i/o derivar utilitzant els circuits disponibles les malalties emergents transmissibles.

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 0,6

Modalitat: Presencial

Hores lectives: 5 h.

Data i horari:

22/11/2019 (de 9:30 a 14:30 h.)

Lloc de realització:

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Girona
C/Campcardós, 37-39
17006 Girona

Activitat gratuïta

Inscripcions tancades