Formació de formadors. Atenció a les malalties transmissibles emergents

Adreçat als professionals de Barcelona-zona sud

Objectiu general

Millorar la competència professional per conèixer les malalties emergents especialment lesd’alt risc, la seva detecció i els circuits de derivació per tal de reconèixer, sospitar, diagnosticar,tractar i/o derivar utilitzant els circuits disponibles les malalties emergents transmissibles.

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 0,6

Modalitat: Presencial

Hores lectives: 5 h.

Data i horari:

16/01/2020 (de 9:30 a 14:30 h.)

Lloc de realització:

CAMFiC
C/ Diputació, 316
08009 Barcelona

Activitat gratuïta

Inscripcions tancades