Anticoagulants orals en fibril•lació auricular (Matí)

Objectiu general

Millorar la competència dels professionals sanitaris per assegurar una adequada atenció alspacients amb fibril·lació auricular i tractament antitrombòtic.

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 0,3

Modalitat: Presencial

Hores lectives: 2 h.

Data i horari:

18/12/2019 (de 9:30 a 11:30 h.)

Lloc de realització:

CAMFiC
C/ Diputació, 316
08009 Barcelona

Activitat gratuïta

Inscripcions tancades