Maneig de l'Espasticitat a l'Atenció Primària

Objectiu general

Millorar la competència professional en el maneig i seguiment de l’espasticitat.

Objectius específics

• Detectar l’espasticitat a la consulta

• Identificar els patrons de l’espasticitat i les escales de gravetat

• Aplicar els criteris de derivació

• Determinar el tractament i el seguiment de l’espasticitat

Material

Programa

Dades de l'activitat

Modalitat: Presencial

Hores lectives: 2 h.

Data i horari:

18/12/2019 (de 16:00 a 18:00 h.)

Lloc de realització:

CAMFiC
C/ Diputació, 316
08009 Barcelona

Activitat gratuïta

Inscripcions tancades