Anticoagulants orals en fibril•lació auricular (Lleida)

Objectiu general

Millorar la competència dels professionals sanitaris per assegurar una adequada atenció alspacients amb fibril·lació auricular i tractament antitrombòtic.

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 0,3

Modalitat: Presencial

Hores lectives: 2 h.

Data i horari:

11/02/2020 (de 16:00 a 18:00 h.)

Lloc de realització:

CAP Onze de Setembre
Av. Onze de Setembre, 10
25005 Lleida

Activitat gratuïta

Inscripcions tancades