Dermatocampus. Actualització en patologia tumoral i tècniques terapèutiques de la pell

Objectiu general

Conèixer els criteris de diagnòstic, derivació i maneig dels motius de consulta dermatològics prevalents a les consultes d’AP que permetin implantar un abordatge més homogeni.

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 2,9

Modalitat: Online

Durada:

Hores tutoritzades: 21 h.

Data i horari:

Del 28 de març de 2022 al 27 de febrer de 2023

Accés a l'Aula Virtual

Activitat gratuïta