Videoconferències I. Formació dels Professionals Sanitaris en l’Ús Racional del Medicament 2023

Objectiu

Actualització farmacoterapèutica de patologies prevalents a l'Atenció Primària, l'ús racional delmedicament orientat a la cronicitat i la seguretat en l'ús dels medicaments.Image title

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 1,6

Modalitat: Online

Durada:

Hores tutoritzades: 10,5 h.

Data i horari:

Del 30 de juny de 2023 al 30 de novembre de 2023

Accés a l'Aula Virtual

Activitat gratuïta