Actualització en instruments per a la valoració de la fragilitat i la complexitat a l’atenció domiciliària

Objectiu general

Millorar la competència professional en l’ús d’instruments a l’abast dels professionals sanitaris per a la valoració de la fragilitat i la complexitat a l’entorn d’atenció domiciliari.

Objectius específics

El participant, finalitzat el curs, serà capaç de:

• Identificar i diferenciar criteris de complexitat clínica, social i de sistema

• Identificar criteris de malaltia crònica avançada

• Seleccionar les valoracions de complexitat i fragilitat més adequades en funció del perfil dels pacients atesos i el context de la valoració: de cribratge poblacional, de diagnòstic situacional, o elaboració de pla d’atenció)

• Fer una presa de decisions amb la informació de les valoracions: establir objectius terapèutics generals d’atenció i definir intervencions en fragilitat i complexitat basades en la evidència científica.

Material addicional

Progama