Prescripció centrada en la persona. Conciliació i revisió de la medicació

Assegurar una atenció farmacoterapèutica adequada als pacients crònics per tal d’incrementar l’efectivitat i laseguretat del conjunt de medicació que se’ls prescriu.Un cop finalitzat el curs, l’alumne serà capaç de:

  • Identificar els errors de conciliació de la medicació originats en les transicions assistencials i les sevesconseqüències clíniques.
  • Identificar els aspectes clínics rellevants en el procés de la revisió de la medicació i el seu risc sobre laseguretat del pacient
  • Posar en valor l’adherència terapèutica en els pacients crònics.
  • Utilitzar eines i fonts d’informació que facilitin el desenvolupament i implementació de programes de:

- Conciliació de la medicació entre els diferents nivells assistencials.

- Revisió de la medicació en Atenció Primària per a l’abordatge integral del pacient crònic.

- Millora de l’adherència terapèutica

Material

Programa

Dades de l'activitat

Crèdits: 1,6

Modalitat: Online

Durada:

Hores tutoritzades: 10 h.

Data i horari:

Del 27 de novembre de 2023 al 20 de desembre de 2023

Accés a l'Aula Virtual

Activitat gratuïta