Components
Objectius i funcionament
Documents propis
Activitats
Oferta formativa externalizable
Recursos

Gestió Sanitària • Sonia Perez Lopez (COORDINADOR/A)
 • Antoni Peris Grao (Secretari/a)
 • Armando Casado Capdevila (Resp. Docència)
 • Daniel Ferrer-vidal Cortella
 • Antoni Dedeu Baraldes
 • Xavier Bayona Huguet
 • Alex Escosa Farga
 • Ramon Morera Castell
 • Mireia Alberny Iglesias
 • David Curto Prieto
 • Pere Guirado Vila
 • Eric Sitjas Molina
 • Montserrat Ureña Tapia
 • Bárbara Fernández Fernández
 • Laurentino Marti Aguasca
 • Jose Luis Bravo Corrales
 • Ana Luque Alonso
 • Ana Maria Martin Lorente
 • Mª Teresa Martinez Ruiz
 • Eugeni Paredes Costa
 • Mireia Sans Corrales
 • Jose Romano Sánchez
 • Josep Casajuana Brunet
 • Susana Pérez Zamora

Els objectius del Grup són:

 • Reflexionar, debatre i opinar mitjançant: espais de debat intern i extern, creació d’opinió (documents de posicionament, publicacions); influenciar al sistema d’aspectes estratègics de l’AP i l´ús de la web CAMFiC per debat i opinió.
 • Innovar en gestió (cerca i detecció d’innovacions, Premi d´innovació, crear aliances estratègiques). 

MISSIÓ:

1. Debatre sobre gestió i política sanitària

2. Suport a Junta de la CAMFiC

3. Difusió de coneixement

4. Font d’opinió

5. Organització d’activitats relacionades

VISIÓ:

1. Referents en planificació i gestió

 • Micro = EAP
 • Meso = organitzacions/territoris
 • Macro = sistema sanitari

2. Formació: (local, nacional i internacional)

 • Jornada directius, Curs bàsic de gestió, Gest-CAMFiC; Jornades de Gestió Clínica...

3.Influència:

 • Junta CAMFiC, sector (gestió), innovació, socialment responsables

REQUISITS PER A SER MEMBRE:

1. Complir la normativa de grups de treball de la CAMFiC

2. Participar almenys en 1 activitat del grup a l’any

3. Formes de participar: reunions presencials i online, debats online, organització de Jornades i Formacions

REUNIONS: presencials ordinàries trimestrals, presencials extraordinàries (també online) per gestionar i coordinar activitats i projectes (també online).

No hi ha cap activitat.

Aquest grup no té cap document.