Components
Objectius i funcionament
Documents propis
Activitats
Oferta formativa externalizable
Recursos
Fulls per pacients

Qualitat i Seguretat  • Montserrat Gens Barbera (COORDINADOR/A)
  • Silvia Calvet Junoy
  • Clara Pareja Rossell
  • Laura Palacios Llamazares
  • Natalia Cabeza Hurtado
  • Jordi Daniel Diez
  • Mercedes Acosta Martín
  • Carme Riera Minguet
  • Yolanda Caules Ticoulat

Els objectius del Grup de Qualitat són definir criteris de qualitat de la pràctica de l’atenció primària perquè serveixin de referent per promoure la millora contínua i l’excel·lència dels Equips d’Atenció Primària i proporcionar suport metodològic i formació en coneixements, habilitats i valors als professionals que treballen a l’atenció primària, especialment als socis de la CAMFiC i a aquells que desenvolupen tasques de direcció.

No hi ha cap activitat.