Components
Objectius i funcionament
Documents propis
Activitats
Oferta formativa externalizable
Recursos

Formació / Docència  • Yolanda Ortega Vila (Vocal)

Els prinicpals objectius de la Vocalia de Formació són

• Promoure la formació continuada dels professionals d’Atenció Primària en tots els camps competencials de la medicina de família, convertir la Societat en el referent principal en formació continuada per a la nostra especialitat

• Renovar els nostres coneixements teòrics, actualitzar i perfeccionar les nostres tècniques i habilitats pràctiques aprofitant l’expertesa dels nostres socis, pilar principal de la docència de la CAMFiC

• Fomentar la formació en noves competències del metge de família, especialment en aquests moments en què l´atenció primària s´ha de posicionar com a pal de paller veritable del sistema sanitari.Aquest grup no té cap document.

Activitats formatives

Aquest grup no té cap document.