Components
Objectius i funcionament
Documents propis
Activitats
Oferta formativa externalizable
Recursos

Docència Mèdica  • Yolanda Ortega Vila (COORDINADOR/A)
  • Albert Casasa Plana
  • Silvia Copetti Fanlo
  • Cinta De Diego Cabanes
  • Cruz M. Fuentes Bellido
  • M. Antonia Lafarga Giribets
  • Eduard Peñascal Pujol
  • Pere Josep Simonet Aineto
  • Rosa Villafafila Ferrero

Objectius:

- Treballar en l’àmbit de la Docència Mèdica fomentant  la formació docent en el marc sanitari a Catalunya.

- Ser referent per la docència en medicina

- Aplegar en aquest grup la docència per a tutors en l’ Atenció familiar comunitària en l’àmbit de l’ atenció primària i la docència universitària. Treballar en la coordinació i sinèrgies per facilitar que la Medicina Familiar i Comunitària ocupi el lloc que li correspon a la Universitat.

- Grup obert a la col·laboració i integració de formadors de tot l’àmbit de la medicina.

Funcions:

- Crear i difondre una xarxa d’activitats formatives i de debat cursos orientats a dotar i desenvolupar la metodologia docent per la seva aplicació al mon docent i al relació tutor – resident.

- Enllaçar la formació d’ EURACT amb  la formació pròpia per la seva difusió a Catalunya.

Aquest grup no té cap document.

No hi ha cap activitat.

Octubre de 2019
EURACT WONCA EUROPE