Components
Objectius i funcionament
Documents propis
Activitats
Oferta formativa externalizable
Recursos
Fulls per pacients

Iniquitats • M. Cinta Daufi Subirats (COORDINADOR/A)
 • Eva Maria Satué Gracia (Secretari/a)
 • Eduard Peñascal Pujol
 • Josep Basora Gallisa
 • Venus Catherine Forero Chaves
 • Marta Herranz Fernández
 • Sílvia Saura Sanjaume
 • M. Montserrat Lloveras Clos
 • Laura Sala Trevejo
 • Carme Poblet Calaf
 • Carme Saperas Pérez
 • Marc Masalles Arnavat
 • Carlota Ciudad Alvarez
 • Blanca De Gispert Uriach
 • Lourdes Sanchez Albarracin
 • Isabel Becerra Lopez
 • Anna Berenguera Osso
 • Anna Pujol Flores
 • Consol Sanchez Collado
 • María Sánchez García
 • Marta Ruiz Gómez
 • Anna Aguilar Margalejo
 • Diego Van Kesteren -

1. Fomentar l´equitat en l´accés de totes les persones a una atenció sanitària adequada i de qualitat.

1.1 Posar en valor el treball multidisciplinari, amb perspectiva biopsicosocial i holística en l´atenció a les persones, les famílies i les seves comunitats com a mitjà per assolit l´equitat.

2. Visibilitzar i sensibilitzar sobre les repercussions de les condicions de vida sobre la salut.

2.1 Recollir i difondre informació sobre l´impacte dels determinats socials i els eixos de desigualtat en la salut i benestar de les persones.

2.2 Generar i oferir informació i formació que ens permetin sensibilitzar als professionals de i l´AP sobre determinants socials i eixos de desigualtat en salut.

3. Impulsar la recerca sobre determinats socials i eixos de desigualtat en salut en l´àmbit de l´Atenció Primària.

Juliol de 2024

Salut comunitària amb mirada feminista
Juny de 2024

Jornada: Passat, present i futur del programa d’Atenció Domiciliària a Catalunya

Vam participar a la Jornada d'Atenció Domiciliària per compartir la nostra perspectiva i visió sobre els domicilis. Aquí teniu la nostra presentació; doneu-li un cop d'ull!

Abril de 2024

D'estils de vida a condicions de vida
Els determinants socials de la salut i les malalties cardiovasculars
Treball productiu, treball reproductiu i gènere

No hi ha cap activitat.

Aquest grup no té cap document.