Components
Objectius i funcionament
Documents propis
Activitats
Oferta formativa externalizable
Recursos

ARC (Grup interdisciplinari de recerca de les relacions assistencials)



  • Fabiola Dunyó Esteve (COORDINADOR/A)
  • Lluís Albaigés Sans
  • Juan Manuel Gasulla Roso
  • Josep Lluis De Peray Baiges
  • Mª Rosa Senan Sanz

Els objectius del grup són:

  • Aprofundir en el coneixement en la relació personal sanitari/pacient, família, comunitat, altres professionals, per tal de potenciar el treball integral.

  • Promoure el mètode ARC (Anàlisi del Rol en el Cas), com a eina fonamental per treballar casos, per tal que els professionals obtinguin  una visió molt àmplia de la complexitat del cas, centrant-se en el rol, la tasca i  les interrelacions.

  • A més l’ ARC permet desenvolupar una cultura grupal i un empoderament del professional, a més de rebaixar l’ansietat que es genera treballant amb persones.

  • Desenvolupar una línia de recerca a l’entorn del mètode ARC.

  • Col·laborar amb altres grups de la CAMFIC, així com amb entitats i associacions que vulguin treballar com nosaltres en el primer objectiu.

Aquest grup no té cap document.

No hi ha cap activitat.

Aquest grup no té cap document.