Guia per desenvolupar i presentar un projecte de recerca. 2009

Un dels trets definitoris de la maduresa de la medicina de família i la resta de disciplines d’APS durant les properes dècades serà precisament l’estabilització d’una activitat investigadora és important destacar que amb uns coneixements bàsics és possible fer investigació de qualitat i la millor manera d’aprendre’n és mitjançant l’experiència. Aquest llibret pretén guiar el professional clínic per dur a terme un estudi d’investigació d’una manera clara i assequible, mitjançant exemples pràctics.


LLIBRE EN PDF

Guia per desenvolupar i presentar un projecte de recerca. 2009