Formació de formadors, Adhesió terapèutica en Asma (Girona)

Objectiu general

Formar als professionals sanitaris en base al document d’Adhesió Terapèutica en asma elaborat pel Grup de treball de malalties respiratòries de la CAMFiC per millorar l’adhesió terapèutica en el pacient amb asma.

Material

Programa

Dades de l'activitat

Acreditació en tràmit

Modalitat: Presencial

Hores lectives: 2 h.

Data i horari:

13/06/2022 (de 17:00 a 19:00 h.)

Lloc de realització:

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Girona
C/Campcardós, 37-39
17006 Girona

Activitat gratuïta