Components
Objectius i funcionament
Documents propis
Activitats
Oferta formativa externalizable
Recursos
El nostre espai web

TraDop (Abordatge Transdisciplinar del Dolor Persistent) • Aina Perello Bratescu (COORDINADOR/A)
 • Maria Badenes Mezquita (Secretari/a)
 • Rosa Caballol Angelats
 • Jordi Casanovas Font
 • Antoni Morral Fernandez
 • Mayte Serrat López
 • Merce Solà Gonfaus
 • Rosa Blanca Muñoz Muñoz
 • Jaume Martin Royo
 • Daniel Antolín Hernández
 • Ingrid Johanna Bermudez Rengifo
 • Cristina González Fernández
 • Anna Dalmau Roig

Funcionament:

Grup transdisciplinar constituït per personal de medicina de família, infermeria, psicologia i fisioteràpia. En el grup s´inclouen diferents nivells assistencials: equips d´atenció primària, hospitals de tercer nivell i centres específics de referència en l’abordatge del dolor persistent, així com professionals dedicats a la recerca principalment.

Objectius:

- Promoure eines per millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen Dolor Persistent.

- Conscienciar de la necessitat d’oferir als pacients afectats de dolor persistent una atenció sanitària accessible, efectiva i eficient, basada en la millor i robusta evidència científica disponible (principalment l’educació en neurociència) i amb criteris d’equitat.

- Millorar la informació, la sensibilització, la capacitació i el treball transdisciplinar (del camp de la Medicina, Infermeria, Fisioteràpia, Psicologia i Nutrició) i col.laboratiu de les persones professionals que tracten pacients amb Dolor Persistent.

- Contactar amb membres d’altres grups de treballs, societats científiques i entitats per col·laboracions i treballs conjunts en relació als nostres objectius, així com associacions de pacients.

Activitats formatives